Lockdown to Spring

Lockdown 2 Spring
Ipad drawings

At the end of January 2021, a series of iPad drawings with the title "Lockdown 2 Spring" started. Every day an iPad drawing is made in the immediate living environment of Uithoorn in the Netherlands. With this series, the Covid 19 pandemic is escaped and the versatility of the nature present in the immediate vicinity of Uithoorn is captured and followed towards Spring. Pandemic or not, Spring is coming. By looking closely, new things are constantly being discovered along the polder edge of Uithoorn. By producing the artworks as a series of 100 pieces (aim until May 8), a new integral artwork is created from the individual Ipad drawings.
Eind januari 2021 is gestart met een serie Ipad tekeningen met als titel "Lockdown 2 Spring". Iedere dag wordt een Ipad tekening in de directe woonomgeving van Uithoorn gemaakt. Met deze serie wordt ontsnapt aan de Covid 19 pandemie en wordt de veelzijdigheid van de ook in de directe omgeving van Uithoorn aanwezige natuur vastgelegd en gevolgd richting het voorjaar. Pandemie of niet, het voorjaar komt eraan. Door goed te kijken worden steeds nieuwe dingen langs de polderrand van Uithoorn ontdekt. Door de kunstwerken als serie van 100 stuks (doel tot 8 mei) te vervaardigen ontstaat uit de individuele Ipad tekeningen een nieuw integraal kunstwerk.