Groene Hart Kunstprijs 2019

Eerste prijs  voor Phlip van den Dool met Waterlinie 3.0

Water: Vriend en Vijand, dat is het thema van de 11e Groene Hart Kunstprijs competitie. De twee jaarlijkse nationale kunstmanifestatie wordt georganiseerd door De Stichting Groene H/Art. Nederlanders staan al eeuwenlang bekend als beheersers van water. Het Groene Hart is er het spreekwoordelijk voorbeeld van! Eeuwenlange vervening leidde tot uitgestrekte veenplassen, waardoor water en wind vrij spel kregen en hele stukken grond -en zelfs dorpen -verdwenen. Om dat water te reguleren zijn windmolens, dijken en sluizen gebouwd. Om land te winnen zijn meren en plassen drooggemalen en ingepolderd.De vijand werd zo weer tot vriend gemaakt. Een mens kan niet zonder water. Het zorgt niet alleen voor ons noodzakelijke eten en drinken, maar ook voor ons plezier: schaatsen, zwemmen, roeien, zeilen…We hebben het nodig om te kunnen (over)leven. Ook hier is water is dus onze vriend! Water kan echter ook onze vijand zijn: stijgende waterspiegels en overstromingen enerzijds, lage waterstanden en uitgedroogde dijken anderzijds. Water: drinken en verdrinken–blijdschap en dreiging –vriend en vijand: in ons Groene Hart zien we beide aspecten om ons heen.
De uitdaging om beide aspecten te verbeelden is door mij aangegaan en verbeeld in “Waterlinie 3.0“.
Door de vakjury is dit werk uitgeroepen tot winnaar van de Groene Hart Kunstprijs 2019, met een eerste prijs.
Op vrijdag 18 oktober 2019 is deze prijs door vogelkenner Nico de Haan uitgereikt bij Galerie Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop. Het werk doet ook mee aan de verkiezing van de publieksprijs. Online kan dit werk bekeken worden en kan er online worden gestemd.
Ook de pers heeft aandacht besteed aan de prijsuitreiking met artikelen in o.a. het AD, het Leidsch Dagblad, de Alphens Nieuwsblad, de Nieuwe Meerbode en het Witte Weekblad.
 

Jury rapport:

De jury meent dat het thema op een subtiel gelaagde manier tot uitdrukking is gebracht. Er is veel te zien en te beleven aan dit werk. De bedreigingen en genoegens van het water zijn in één transparant en buitengewoon kleurrijk beeld samengebracht.

Waterlinie 3.0 Fine Art Print 70x100 cm

Waterlinie 3.0

In vervolg op de eerste Waterlinie van eind 17e eeuw en 2 eeuwen later, de Nieuwe Hollandse Waterlinie eind 19e eeuw, dreigt er 2 eeuwen later aan het einde van de 21e eeuw weer een inundatie, nu als gevolg van de stijging van de zeespiegel. Deze dreigende inundatie geef ik de naam Waterlinie 3.0.

Nu we nog maatregelen kunnen nemen om het water en de zeespiegel stijging te beheersen houdt Waterlinie 3.0 ook in de beheersing van de stijging van het water en het klimaat.

In dit kunstwerk worden beelden van gecombineerd, van zeilboten, varend over de Westeinderplassen met een onderwater setting met tropische vissen. Aan de horizon is schematisch een nieuw groen landschap weergegeven met een molen. De vriend, die water is bij de watersport op de Westeinderplassen, wordt bedreigt door water als vijand met het stijgen van de zeespiegel, waarbij ook de temperaturen oplopen, verbeeld met de tropische vissen.

Dit werk is gemaakt met diverse technieken op een Ipad en met de computer, resulterend in een Fine Art Print. Beelden worden gecombineerd en er ontstaat een gelaagdheid in het kunstwerk, die tot nadenken stemt en de kijker in verwarring brengt, is water onze vriend of onze vijand, of allebei?

Expositie locatie:
Galerie en Beeldentuin
Hoeve Rijlaardsdam
Nieuwveenseweg 59
2421 LB Nieuwkoop